Pricing Table

Pricing Table

Not Any Hidden Charge, Choose
Our Pricing Plan

 • Monthly
 • Yearly
Basic Pack

$24.50/mo

 • Powerful Admin Panel
 • 1 Native Android App
 • Multi-Language Support
 • Advance Options
 • 24/7 Tech Support
Standard Pack

$45.50/mo

 • Powerful Admin Panel
 • 1 Native Android App
 • Multi-Language Support
 • Advance Options
 • 24/7 Tech Support
Advanced Pack

$55.50/mo

 • Powerful Admin Panel
 • 1 Native Android App
 • Multi-Language Support
 • Advance Options
 • 24/7 Tech Support
Basic Pack

$69.50/ye

 • Powerful Admin Panel
 • 1 Native Android App
 • Multi-Language Support
 • Advance Options
 • 24/7 Tech Support
Standard Pack

$79.50/ye

 • Powerful Admin Panel
 • 1 Native Android App
 • Multi-Language Support
 • Advance Options
 • 24/7 Tech Support
Advanced Pack

$99.50/ye

 • Powerful Admin Panel
 • 1 Native Android App
 • Multi-Language Support
 • Advance Options
 • 24/7 Tech Support

Với 10 năm kinh nghiệm làm việc với các trang thương mại điện tử ở Mỹ, HMD có được những thế mạnh và hiểu biết để đảm bảo đem lại sự thành công trong việc kinh doanh, quản lí và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm Việt Nam một cách hiệu quả và tối ưu nhất.

2024 © HMD IT JSC. All Rights Reserved.

Go To Top