Chương trình đào tạo nâng cao

Nhằm trang bị kiến thức mới và nâng cao phát triển kỹ năng của nhân viên, công ty HMD thường xuyên đăng ký các khóa đào tạo cho nhân viên tham gia. Qua đó giúp nâng cao kiến thức, củng cố và phát huy khả năng làm việc của nhân viên. Mọi thành viên của công ty HMD đều được tạo điều kiện tốt nhất để phát huy hết khả năng và sự sáng tạo của bản thân.

Chương trình đào tạo Google Adworks – Lớp học quảng cáo Google

Tin cùng danh mục.